plakat plakat plakat plakat plakat plakatosnovna stran   izdelava plakata   kontakt   cenik

 

Kaj potrebujemo?

 

1. naslov plakata

2. ime in priimek, delovno mesto (oddelek), zdravstvena organizacija avtorjev

3. kongres, kjer bo predstavitev plakata

4. opis metode dela in preiskovane skupine v nekaj alinejah (uvod)

5. slike, grafe, tabele ali podatke za izdelavo grafov in tabel (rezultati)

6. kratek rezime predstavljenega (zaključek)

 

email:plakat@oblika.eu

telefon: 041 583 335

 

Prosimo, da naročite izdelavo plakata vsaj en mesec pred kongresom!

a

a

a

2009 Medikomp d.o.o. Vse pravice pridržane.