plakat plakat plakat plakat plakat plakatosnovna stran   izdelava plakata   kontakt   cenik

 

Kako izdelati dober plakat?

 

Plakat je grafična ponazoritev Vašega dela, raziskave, dosežkov.

Pomembno je da so podatki urejeni enostavno in pregledno.

Za dobro preglednost je zaželena uporaba fotografij, grafov ter tabel.

Izogibati se je potrebno pregostemu tekstu.

 

 

Vsak plakat je sestavljen iz glave ter telesa plakata.

 

V glavi so navedeni naslov plakata, avtorji, njihovo delovno mesto (oddelek, zdravstvena organizacija), navadno navedemo tudi kongres, kjer bo plakat predstavljen.

 

Telo plakata sestoji iz uvoda, rezultatov ter zaključka.

V uvodu je podan kratek opis metode dela in ali preiskovane skupine.

Rezultate po možnosti podamo v obliki slik, grafov ali tabel s čim manj dodatnega teksta.

Zaključek je kratek rezime rezultatov v dveh ali treh stavkih.

a

a

a

2009 Medikomp d.o.o. Vse pravice pridržane.